Konferencje

2016

 • Szarkowska A., Dutka Ł. (2016) „Are interpreters and subtitlers better respeakers” na Languages & The Media 2016, Berlin, Niemcy, 2-4 listopada 2016.
 • Dutka Ł., Szczygielska M. (2016) „Live subtitling through Automatic Speech Recognition vs. Respeaking: between technical possibilities and users’ satisfaction” na Languages & The Media 2016, Berlin, Niemcy, 2-4 listopada 2016.
 • Orrego Carmona D., Dutka Ł., Szarkowska A. (2016) „Using Process Methods to Study Subtitling” na First South African Inter-University Translation and Interpreting Conference, 1o października 2016. 
 • Orrego Carmona D., Dutka Ł., Szarkowska A. (2016) „Methodological considerations for subtitling process research” na EST Congresss, 15-17 września 2016. 
 • Dutka Ł., Orrego Carmona D., Szarkowska A. (2016) „Research data as an aid in teaching technological competence in subtitling” na CTER conference, 16 marca 2016.
 • Dutka Ł., Szarkowska A. (2016) „Bringing live subtitling to Central Europe – challenges and solutions” na konferencji Unlimited: Accessible Live Events, na Uniwersytecie w Antwerpii, 29 kwietnia 2016.
 • Dutka Ł, Szarkowska A. (2016) „Respeaking as a part of translation and interpreting curriculum?” na CTER conference, 18 marca 2016.
 • Jankowska, A. (2016) „Polish Flirt with Dubbing” na Audiovisual Translation: Dubing and subtitling in the Central-European context, Nitra, 15-17 czerwiec 2016
 • Jankowska, A., Szarkowska, A., Mynarska, R. (2016) „OpenArt – Sztuka Współczesna dla Wszystkich” na I Ogólnopolska Konferencja „Prosimy Dotykać Eksponatów”, 18 kwietnia 2016.
 • Jankowska , A. (2016) „Developing Intercultural Competence in Audio Describers” na Intermedia, Łódź, 14-16 kwietnia 2016.
 • Kiser N. (2016) „Live audio description in puppet theatre for children” na konferencji Unlimited: Accessible Live Events, na Uniwersytecie w Antwerpii, 29 kwietnia 2016.
 • Kiser N., Michalewicz I. (2016) „Warsaw 2030: Public debate accessible to the blind and visually impaired” na konferencji Unlimited: Accessible Live Events na Uniwersytecie w Antwerpii, 29 April 2016.
 • Szarkowska A. (2016) „Project-based approach in subtitler training: a case study of subtitling pre-WWII films
  for the Polish National Film Archive
  ” na CTER conference, 18 marca 2016.
 • Szarkowska A., Dutka Ł. (2016) „Respeaking crisis points” na konferencji Intermedia, 16 kwietnia 2016.
 • Szczygielska M., Dutka Ł. (2016) „Accessible events – in search of universal solutions” na konferencji Unlimited: Accessible Live Events, na Uniwersytecie w Antwerpii, 29 kwietnia 2016.
 • Szczygielska M., Dutka Ł. (2016) „Live subtitling in online streaming in Poland: between theory and practice” na konferencji Intermedia, 16 kwietnia 2016.
 • Walczak, Agnieszka (2016) „Cinema4All: Audio Description on Smartphones” na konferencji Intermedia, Łódź, 14-16 kwietnia 2016 r.

2015

 • Chmiel, A. et al. (2015) „Tapping the linguistic competence in the respeaking process. Comparing intralingual paraphrasing done by interpreting trainees, translation trainees and bilinguals” na konferencji Respeaking, live subtitling and accessibility. Rzym, 12 czerwca 2015.
 • Dutka Ł., Szarkowska A., Krejtz K., Pilipczuk O. (2015) „Investigating the competences of interlingual respeakers – a preliminary study.” na konferencji 45th Poznań Linguistic Meeting. Poznań, 18 września 2015.
 • Laskowska, M., Szarkowska, A., Pilipczuk, O., Oliver A. (2015) „Wpływ języka oryginału na czytanie napisów filmowych„. III Polska Konferencja Eyetrackingowa, Warszawa, 5-6 marca 2015.
 • Szarkowska, A., Jankowska, A., Krejtz, K. (2015) „Open Art – designing a multimedia guide app for people with and without sensory impairments.” na konferencji Advanced Research Seminar in Audio Description, Barcelona, 19-20 marca 2015.
 • Szarkowska, A. et al. (2015) „Are interpreters better respeakers? An exploratory study on respeaking competences” na konferencji Respeaking, live subtitling and accessibility. Rzym, 12 czerwca 2015.
 • Szarkowska, A., Laskowska, M., Oliver, A., Pilipczuk, O. (2015). „Reading subtitles across devices: A study into the differences in reading patterns of people watching subtitled videos on smartphone, tablet and computer screen” na konferencji International Conference on Eyetracking and Applied Linguistics, Warsaw, 21-22 September 2015.
 • Walczak, Agnieszka (2015) „Audio description: a tool for getting immersed in culture” na konferencji I International Conference on Cultural Transfers in Audiovisual Media: Television and Translation, Vitoria-Gasteiz, 28-30 października 2015 r.
 • Walczak, A. „Audio Description in the Classroom” na pierwszym Międzynarodowym Sympozjum o Audiodeskrypcji w Edukacji, Warszawa, 23-24 września 2015.
 • Walczak, Agnieszka „Tests in HBB4ALL” na konferencji Advanced Research Seminar in Audio Description w Barcelonie w dn. 19-20 marca 2015 r.

2014

 • Dutka, Ł., Szarkowska, A., Szczygielska, M. (2014) Respeaking – spotkanie informacyjne. Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Warszawa, 9.12.2014.
 • Szarkowska, A. „Audio describing foreign films” na konferencji Translation and Cinema we Lwowie w dn. 20-21 marca 2014.
 • Szarkowska, A., Krejtz, I., Dutka, Ł. (2014) „Age-related differences in reading subtitles: an eyetracking study” na konferencji ICEAL w Warszawie, w dn. 26-27.09.2014.
 • Szarkowska, A., Laskowska, M., Arnáiz-Uzquiza, V. (2014) „Online Survey on Television Subtitling Preferences in Poland and in Spain” na konferencji Languages and the Media 2014 w Berlinie, w dn. 6-7.11.2014.
 • Walczak, A., Figiel, W. (2014) „Quality evaluation for audio description to a naturalist drama” na konferencji Translation and Interpreting Forum Olomouc 2014: Interchange between Languages and Cultures: The Quest for Quality w Ołomuńcu, Czechy, w dn. 19-20 września 2014.

2013

 • Szarkowska, A., Łogińska, M., Dutka, Ł., Krejtz I. „Okulograficzne badanie procesu czytania wyrazów leksykalnych i gramatycznych w polskich napisach filmowych” na II Polskiej Konferencji Eyetrackingowej w Warszawie w dn. 28-29 listopada 2013.
 • Walczak, A., Figiel W. „Domesticate or foreignize? Culture-specific items in audio description” na konferencji Intermedia 2013 w Łodzi w dn. 22-23 listopada 2013 r.
 • Szarkowska, A., Żbikowska, J., Krejtz, I. „Multilingualism in subtitling for the deaf and hard of hearing” na konferencji Intermedia 2013 w Łodzi w dn. 22 listopada 2013.
 • Walczak, Agnieszka „English classes with audio description – a may or a must? A case study with school children with and without vision impairments” na Intersemiotic Translation Conference w Łodzi w dn. 25-27 września 2013 r.
 • Szarkowska, A., Krejtz, I., Krejtz, K. „Do shot changes really induce the re-reading of subtitles?” na konferencji Media for All 5 w Dubrovniku w dn. 25-27 września 2013.
 • Walczak, Agnieszka „Opisz mi to, Mamo! O audiodeskrypcji dla dzieci” na konferencji przekładoznawczej „Przekład pod lupą” zorganizowanej przez studenckie koło naukowe Translate It! działające przy Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dn. 1-2 czerwca 2013 r.
 • Figiel, Wojciech „Perception of Audio Description in Educational Settings – A qualitative research with teachers from special schools for blind and low-sighted children in Poland” na konferencji Advanced Research Seminar in Audio Description w Barcelonie w dn. 13-14 marca 2013 r.
 • Jankowska, Anna „Taking a British Idea to Poland – Audio Introductions for Voiced-Over Films” na konferencji Advanced Research Seminar in Audio Description w Barcelonie w dn. 13-14 marca 2013 r.
 • Krejtz, Izabela, et al. „Perception of Art with Audio Description – Evidence from an Eyetracking Study” na konferencji Advanced Research Seminar in Audio Description w Barcelonie w dn. 13-14 marca 2013 r.
 • Michalewicz, Irena „Goal! – Audio Description for Euro 2012” at Advanced Research Seminar in Audio Description in Barcelona on 13-14 March 2013.
 • Sadowska, Anna „Audio Description for the Press in Poland” na konferencji Advanced Research Seminar in Audio Description w Barcelonie w dn. 13-14 marca 2013 r.
 • Szarkowska, Agnieszka „Auteur description – from the director’s creative vision to audio description” na konferencji Advanced Research Seminar in Audio Description w Barcelonie w dn. 13-14 marca 2013 r.
 • Walczak, Agnieszka „Films with audio description as an additional didactic tool in foreign language learning – A case study with school children with and without vision impairments.” na konferencji Advanced Research Seminar in Audio Description w Barcelonie w dn. 13-14 marca 2013 r.

2012

 • Dutka, Łukasz: „Okulografia w badaniach percepcji napisów do programów audiowizualnych dla osób niesłyszących i niedosłyszących” na I Polskiej Konferencji Eyetrackingowej na KUL w Lublinie w dn. 30 listopada 2012 r.
 • Szarkowska, Agnieszka: „Everything you always wanted to know about audio describing Woody Allen in Polish” na konferencji Languages and the Media 2012 w Berlinie w dn. 22-23 listopada 2012 r.
 • Walczak, Agnieszka „Deskryber? Audiodeskryber? A może audiodeskryptor? O nowym zawodzie – twórcy audiodeskrypcji” na IV konferencji z cyklu Imago mundi pt. „Tłumaczenie w XXI wieku. Teoria – kształcenie – praktyka”, organizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w dn. 23-24 listopada 2012 r. w Warszawie.

2011

 • Krejtz, Izabela & Agnieszka Szarkowska & Agnieszka Walczak „Guided attention – audio description in education” na konferencji III Advanced Reseach Seminar on Audio Description (ARSAD) w Barcelonie, organizowanej przez TransMedia Catalonia research group oraz DTV4ALL project w dn. 24-25 marca 2011 r.
 • Mączyńska, Magdalena „Text-to-speech audio description with audio subtitling for a feature film. A case study of Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan na konferencji Points of view in language and culture w Krakowie, organizowanej przez Katedrę UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową w dn. 14-15 października 2011 r.
 • Mączyńska, Magdalena, Agnieszka Szarkowska „Text-to-speech audio description with audio subtitling to a non-fiction film La Soufrière by Werner Herzog” na konferencji Media4ALL 4 w Londynie, organizowanej przez Imperial College London w dn. 28 czerwca – 1 lipca 2011 r.
 • Michalewicz, Irena „Audio describing different types of perspective: a quest for meaning” na konferencji Points of view in language and culture w Krakowie, organizowanej przez Katedrę UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową w dn. 14-15 października 2011 r.
 • Walczak, Agnieszka & Agnieszka Dobrska „Rahat Lokum or Bird’s Milk? Interlingual subtitles for the deaf and hard of hearing to a fantasy film” na konferencji Points of view in language and culture w Krakowie, organizowanej przez Katedrę UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową w dn. 14-15 października 2011 r.
 • Walczak, Agnieszka & Agnieszka Szarkowska „Text-to-speech audiodescription for visually impaired children” na konferencji III Advanced Reseach Seminar on Audio Description (ARSAD) w Barcelonie, organizowanej przez TransMedia Catalonia research group oraz DTV4ALL project w dn. 24-25 marca 2011 r.

2010

 • Szarkowska, Agnieszka “The Reception of subtitling for the deaf and hard of hearing in Europe. The Polish DTV4ALL project” na konferencji Languages and the Media 2010 w Berlinie w dn. 7-8 października 2010 r.
 • Walczak, Agnieszka & Agnieszka Szarkowska „Text-to-speech audiodescription for visually impaired children” na konferencji ScreenIT: The Changing Face of Screen Translation w Forli, organizowanej przez Uniwersytet Boloński w dn. 20-23 października 2010 r.

2009

 • Szarkowska, Agnieszka “Audio describing foreign language films” na konferencji Media for All. Quality Made to Measure w Antwerpii organizowanej przez Transmedia Research Group, Artesis University College i University of Antwerp w dn. 22-24 października 2009 r.
 • Szarkowska, Agnieszka „Audiodeskrypcja z syntezą mowy” na konferencji Tyfloinformatyka dziś i jutro organizowanej przez Polski Związek Niewidomych i Fundację Szansa dla Niewidomych w Warszawie w dn. 26 października 2009 r.
 • Szarkowska, Agnieszka & Joanna Janecka „Designing a Blended Learning Translation Course” na konferencji Teaching Translation and Interpreting 2 w Łodzi w dn. 24-25 kwietnia 2009 r.

2008

 • Mliczak, Renata & Agnieszka Szarkowska „Accessibility of Audiovisual Translation in Poland” na konferencji Languages and The Media 2008 w Berlinie w dn. 29-31 października 2008 r.
 • Szarkowska, Agnieszka „Staropolskie formy adresatywne w intrajęzykowym przekładzie audiowizualnym, czyli Pan Wołodyjowski dla niesłyszących” na konferencji Język trzeciego tysiąclecia V w Krakowie organizowanej przez Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej, w dn. 13-15 marca 2008 r.

2007

 • Szarkowska, Agnieszka „Why are some forms of address not omitted in subtitling? A study based on three selected Polish soap operas broadcast on TV Polonia” na konferencji Intermedia 2007. Łódź conference on interpreting and audiovisual translation w Łodzi, organizowanej przez Uniwersytet Łódzki, w dn. 13-14 kwietnia 2007 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.