Napisy dla niesłyszących w filmach wielojęzycznych

Wiosną 2011 AVT Lab przeprowadził badanie pt.” Napisy dla niesłyszących w filmach wielojęzycznych”. Naszym celem było zbadanie, co powinno się znaleźć w napisach dla niesłyszących, gdy w filmie pojawia się język obcy – inny niż główny język filmu. Przykładowo, co zrobić w napisach dla niesłyszących tłumaczonych na język polski, gdy w filmie anglojęzycznym pojawia się wypowiedź po francusku? Wydaje się, że zależy to od tego, czy wypowiedź ta została przetłumaczona dla widzów anglojęzycznych. Jeśli tak, powinna ona również zostać przełożona na polski. Co jednak zrobić, jeśli francuska wypowiedź nie została w żaden sposób wyjaśniona widzom anglojęzycznym? Jest kilka sposób przedstawienia tego w napisach dla niesłyszących:

1. Podać treść wypowiedzi po francusku, np.

Bonjour.

2. Przetłumaczyć tę wypowiedź i zaznaczyć, że jest w innym języku, np.

[PO FRANCUSKU]
Dzień dobry

3. Przetłumaczyć tę wypowiedź i oznaczyć ją innym kolorem, np.

Dzień dobry.

4. Podać, w jakim języku jest wypowiedź, np.

[PO FRANCUSKU]

5. Przetłumaczyć wypowiedź bez oznaczania tego, że jest w innym języku niż pozostałe, np.

Dzień dobry.

 

W badaniu wzięło udział 150 osób, z czego 135 niesłyszących i słabosłyszących. Badanie przeprowadzono w internecie. Uczestnikom pokazano pięć par krótkich klipów z różnymi rodzajami napisów. Fragmenty pochodziły z filmów „Bękarty wojny”, „Dwa dni w Paryżu”, „Życie jest piękne” i „Mała księżniczka”.

Wśród preferowanych strategii oddania wielojęzyczności w napisach dla niesłyszących, najbardziej podobały się następujące rozwiązania:

1. Oznaczenie tego, w jakim języku jest wypowiedź i jej tłumaczenie, np.

[ANNA PO FRANCUSKU]
Daj talerz.

2. Podanie treści napisu w języku obcym.

Monsieur, je regrette.

Nasi respondenci woleli rozwiązania zawierające więcej informacji nt. języków, w jakich mówią bohaterowie niż te, gdzie tych informacji jest mało. Uznali też za istotne podawanie w napisach nie tylko informacji o języku obcym, ale również o akcencie o ile jest to istotne dla fabuły.

Więcej informacji na temat badania można uzyskać pisząc do Jagody Żbikowskiej lub Agnieszki Szarkowskiej.

Wyniki badania zostały opublikowane w International Journal of Multilingualism: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14790718.2013.766195#.UdvQQKzCZQs

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom badania!

Możliwość komentowania jest wyłączona.