O nas

dr Agnieszka Szarkowska Agnieszka Szarkowska
Adiunkt w Zakładzie Badań nad Przekładem Ustnym i Audiowizualnym w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW. Absolwentka Instytutu Anglistyki UW.

Obecnie (2016-2018) jako Research Fellow w Centre for Translation Studies UCL pracuje nad projektem „SURE – Exploring Subtitle Reading Process with Eye Tracking Technology”, finansowanym ze środków Komisji Europejskiej w ramach stypendium Marie Skłodowska-Curie w programie Horyzont 2020 (nr umowy 702606).

Interesuje się przekładem audiowizualnym, a zwłaszcza napisami dla niesłyszących i audiodeskrypcją. Prowadzi badania nad dostępnością mediów dla osób niewidomych i niesłyszących. Członek European Association for Studies in Screen Translation, European Society for Translation Studies i członek honorowy Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych.
Kontakt: a.szarkowska@uw.edu.pl

Łukasz Dutka Łukasz Dutka
Zajmuje się tłumaczeniem konferencyjnym oraz opracowywaniem napisów i list dialogowych do programów audiowizualnych. W ramach projektu „Napisy dla niesłyszących w telewizji cyfrowej” badał proces czytania napisów dosłownych i skróconych. Doświadczenie w przekładzie ustnym i audiowizualnym wykorzystuje w projekcie badawczym „Respeaking – proces, kompetencje, jakość”. Studiował lingwistykę stosowaną i filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych. Mówi po angielsku i hiszpańsku, uczy się włoskiego i portugalskiego.
Kontakt: tlumacz@lukaszdutka.pl
Wojtek Figiel Wojtek Figiel
Doktorant w Instytucie Lingwistyki Stosowanej. W pracy magisterskiej opisał autorską metodę prowadzenia notacji w tłumaczeniu konsekutywnym przy wykorzystaniu komputera wyposażonego w syntezator mowy. Natomiast w rozprawie doktorskiej zamierza badać środowisko niewidomych tłumaczy ustnych. Audiodeskrypcją interesuje się naukowo, ale także jako przedstawiciel grupy docelowej. Na co dzień pisze i redaguje teksty oraz pracuje jako tłumacz, głównie ustny (języki robocze – angielski i hiszpański). Jest także działaczem społecznym, m.in. działa w samorządzie doktorantów Wydziału Lingwistyki Stosowanej.
mgr Anna Jankowska Anna Jankowska
Asystent w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ. Absolwentka Instytutu Filologii Romańskiej UJ.
Interesuje się przekładem audiowizualnym, a w szczególności napisami dla niesłyszących oraz audiodeskrypcją. Możliwości tłumaczenia tej ostatniej z języka angielskiego na polski poświęca rozprawę doktorską. Prowadzi zajęcia z przekładu audiowizualnego i pracuje jako tłumacz tekstów oraz jako tłumacz audiowizualny.
Członek European Association for Studies in Screen Translation.
Natalia Kiser Natalia Kiser
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, Wydział Aktorstwo Lalkowe, oraz magistrantka (jedną nogą absolwentka) w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW. Aktorka warszawskiego Teatru Baj i tłumaczka ustna i pisemna. Efektem jej pasji do języków i teatru jest zainteresowanie audiodeskrypcją w teatrze, w szczególności w teatrze lalek. Przygotowuje pracę magisterską dotyczącą AD w teatrze lalek dla dzieci.
Monika Laskowska Monika Laskowska
Studentka studiów II stopnia w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje pracę magisterską na temat różnic w odbiorze obcojęzycznego filmu w wersji z lektorem i z napisami w ramach międzynarodowego projektu we współpracy z Università degli Studi di Trieste.
Maria Łogińska Maria Łogińska
Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW. Interesuje się przekładem audiowizualnym, w szczególności napisami (w tym napisami dla niesłyszących). W ramach swojej pracy magisterskiej brała udział w projekcie badawczym „Napisy dla niesłyszących w telewizji cyfrowej”, którego głównym celem było poznanie mechanizmów czytania napisów w różnych gatunkach programów audiowizualnych.
Karolina Masłowska Karolina Masłowska
Absolwentka lingwistyki stosowanej na UW. Interesuje się audiodeskrypcją oraz tłumaczeniem napisów. Jako stała bywalczyni Teatru Wielkiego, w swojej pracy magisterskiej zajęła się audiodeskrypcją w operze. W ramach badań nie tylko analizowała współczesne trendy w udostępnianiu opery niewidomym na całym świecie, ale także opracowała skrypt AD do „Traviaty” w inscenizacji M.Trelińskiego. W czasie wolnym podróżuje i piecze ciasta.
Magdalena Mączyńska Magdalena Mączyńska
Absolwentka lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się przekładem audiowizualnym, zwłaszcza audiodeskrypcją z syntezą mowy. W ramach projektu zaliczeniowego z przekładu audiowizualnego uczestniczyła w tworzeniu audiodeskrypcji i „audio napisów” do filmu „Borat”. Jej praca magisterska obejmowała projekt z audiodeskrypcji i „audio napisów” do dokumentu Wernera Herzoga „La Soufrière”. Ponieważ jej badanie było dostępne w internecie wzięły w nim udział 53 osoby niewidome i słabowidzące z całej Polski. Obecnie zdecydowała się porzucić pracę w biurze na poczet pracy freelancera, aby mieć więcej czasu na audiodeskrypcję i inne projekty z zakresu przekładu audiowizualnego. W wolnych chwilach czerpie nieopisaną wręcz radość z koordynowania skomplikowanych projektów tłumaczeniowych i szkolenia tłumaczy z programów CAT, takich jak Trados czy memoQ. Fanka konferencji, wygłaszania na nich prezentacji i słuchania o niesamowitych projektach, jakie się dzieją wokół niej.Kontakt: magdalena.maczynska@gmail.com
Irena Michalewicz Irena Michalewicz
Absolwentka ILS UW.  W swojej pracy magisterskiej Irena pokazała na przykładzie wybranych filmów, w jaki sposób można w zwięzły sposób oddać perspektywę w audiodeskrypcji oraz jaki efekt można osiągnąć uwzględniając te elementy narracji.
mgr Renata Milczak Renata Mliczak
Jest doktorantką na University College London. Przygotowuje pracę doktorską na temat napisów dla nie(do)słyszących w Polsce. Interesuje się przekładem audiowizualnym, językami migowymi, nauką języka oraz rozwijaniem umiejętności czytania wśród (nie)słyszących dzieci.
Członek European Association for Studies in Screen Translation (ESIST).
David Orrego Carmona David Orrego Carmona
Absolwent Universidad de Antioquia w Kolumbii i Universitat Rovira i Virgili w Hiszpanii. W 2015 roku obronił doktorat z zakresu tłumaczenia i studiów międzykulturowych. Zajmuje się badaniem procesu, okoliczności powstawania oraz recepcji amatorskich tłumaczeń audiowizualnych, a także ich wpływem na tłumaczenia profesjonalne i konsekwencjami dla dydaktyki przekładu. Pracuje jako tłumacz. Jego doświadczenie dydaktyczne obejmuje warsztaty z zakresu nowoczesnych technologii w pracy tłumaczy oraz warsztaty tłumaczeniowe na Universitat Rovira i Virgili. Członek Intercultural Studies Group w Tarragonie w Hiszpanii, the Glossary Committee of the European Society for Translation Studies (EST) oraz European Association for Studies in Screen Translation (ESIST).
mgr Joanna Pietrulewicz Joanna Pietrulewicz
Założycielka strony, na co dzień autorka napisów dla niesłyszących i okazjonalnie audiodeskrypcji. Interesuję się lokalizacją, komputerami w tłumaczeniu i szeroko pojętą dostępnością.
Maria Rubaj Maria Rubaj
Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się przekładem audiowizualnym, w szczególności audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących. W ramach swojej pracy magisterskiej brała udział w projekcie badawczym „Audiodeskrypcja w edukacji”, którego głównym celem było zbadanie możliwości wykorzystania AD w dydaktyce dzieci niewidomych i niedowidzących.
Agnieszka Walczak Agnieszka Walczak
Doktorantka na Wydziale Tłumaczeń Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat jakości w audiodeskrypcji w ramach projektu europejskiego Hybrid Broadcast Broadband for All (HBB4ALL). Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła z wyróżnieniem, broniąc pierwszej w Polsce pracy magisterskiej na temat audiodeskrypcji z syntezą mowy. Skończyła również studia podyplomowe w zakresie tłumaczeń audiowizualnych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Interesuje się przekładem audiowizualnym, w szczególności audiodeskrypcją (w tym audiodeskrypcją dla dzieci) oraz napisami dla niesłyszących. Członek European Society for Translation Studies oraz Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych. Na co dzień tłumaczka tekstów specjalistycznych i audiowizualnych, autorka skryptów audiodeskrypcji do produkcji filmowych i teatralnych.
Kontakt: agnieszka_walczak@hotmail.com
Robert Więckowski Robert Więckowski
Doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Kulturoznawstwa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Filolog polski, literaturoznawca, badacz dialogu kultur oraz dziedzictwa i percepcji kultury żydowskiej w Polsce. Interesuje się audiodeskrypcją i, w sposób szczególny, jej wykorzystaniem w muzeach i galeriach. Pracuje w Fundacji Kultury bez Barier, w czasie wolnym biega w maratonach, wspina się i gra na gitarze.
Jagoda Żbikowska Jagoda Żbikowska
Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej. Interesuje się tłumaczeniem audiowizualnym. Zajmuje się przede wszystkim napisami dla niesłyszących i słabosłyszących w filmach zawierających kilka różnych języków.

Możliwość komentowania jest wyłączona.